Jak być dobrym nauczycielem? Praktyczne porady

nauczyciel

Nauczycielstwo to niełatwy i niezwykle odpowiedzialny zawód. Będąc nauczycielami, kształtujemy młode pokolenia i decydujemy w ten sposób o tym, jak będzie w przyszłości wyglądał świat. Nauczyciel to osoba, która przekazuje swoje pasje i zachęca do nauki danego przedmiotu.

Nauczyciel często decyduje o tym, czy przedmiot jest dla uczniów atrakcyjny i pociągający. Niestety, może być również tak, że nauczyciel zniechęca, demotywuje, podkreśla porażki ucznia, budzi przesadny lęk. Taki nauczyciel z pewnością nie jest dobrym nauczycielem. Jaki powinien być dobry nauczyciel? Na to pytanie postaramy się odpowiedzieć w niniejszym artykule.

Posiadanie wiedzy

Dobry nauczyciel z pewnością powinien posiadać szeroką wiedzę. To podstawa do tego, by być dobrym nauczycielem. Nie powinna być to tylko wiedza programowa – nauczyciel jest bardziej poważany wtedy, gdy rzuca różnymi ciekawostkami luźno związanymi z lekcją, ale jednocześnie zachęcającymi do nauki danego przedmiotu. Będąc nauczycielem, warto się więc nieustannie dokształcać. Warto też posiadać wiedzę odnośnie bieżących wydarzeń – uczniowie często oczekują tego, by nauczyciel skomentował jakieś istotne dla świata sprawy. Nauczyciel powinien budzić autorytet nie poprzez dyscyplinujące techniki, lecz za sprawą swojej mądrości – takiego nauczyciela z pewnością nazwalibyśmy dobrym.

Kompetencje społeczne

Jaki jest dobry nauczyciel? Dobry nauczyciel z pewnością jest empatyczny i wyrozumiały. Nie stawia on sztucznego muru między sobą a uczniami, choć jednocześnie potrafi zapanować nad klasą i utrzymać dyscyplinę. To niesamowicie trudna sztuka – nie być nauczycielem autorytarnym, a jednocześnie utrzymywać w klasie niezbędną ciszę. Udaje się to tylko naprawdę dobrym nauczycielom.

Dobry nauczyciel potrafi nawiązywać dobry kontakt z uczniami. Potrafi być zarówno autorytetem, jak i przyjacielem, kimś, na kim uczniowie polegają. Dobra relacja z klasą to z pewnością jeden z wyznaczników bycia dobrym nauczycielem. Musi być w tym sporo autentyzmu, a także sporo pokory. Nauczyciel także musi uczyć się od uczniów – obecnie podkreśla się, że proces nauczania to relacja oparta na wzajemności, gdzie zarówno uczniowie, jak i sam nauczyciel uczą się od siebie wzajem, wpływają na siebie, powodują w sobie pewną zmianę. Obecnie odchodzi się od modelu autorytarnego, na rzecz przyjaznej atmosfery w klasie, która z pewnością pomaga w przyswajaniu wiedzy. Dobry nauczyciel umie taką atmosferę wprowadzić. Uczniowie czują respekt przed dobrym nauczycielem, lecz nie czują strachu przed każdą lekcją.

Dobry nauczyciel z pewnością nie powinien kreować siebie jako wszechwiedzącego – powinien on przyznawać się do swoich błędów. Brak pokory to przeszkoda w byciu dobrym nauczycielem.

W byciu dobrym nauczycielem ważne jest odpowiednie motywowanie uczniów. Przyda się do tego znajomość odpowiednich technik motywacji. Zmotywowani uczniowie to tacy, którzy chętnie przyswajają wiedzę oraz wiedzą po co to robią. Ważne, by uświadamiać uczniom, że sami kształtują swoją przyszłość.

Darmowe webinary

Jak być dobrym nauczycielem? Jednym ze sposobów na bycie coraz lepszym nauczycielem są darmowe webinary dla nauczycieli. Takie webinary pomagają zdobyć różne kompetencje, np. z zakresu psychologii czy różnych technik nauczycielskich. Są one często prowadzone przez doświadczonych nauczycieli, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami. Darmowe webinary nic nie kosztują, a mogą być skarbnicą wiedzy. Po webinarach często można uzyskać zaświadczenie o tym, że się w nich uczestniczyło – czasem taki dokument może się przydać nauczycielom, którzy dopiero poszukują pracy. Webinary przygotowywać mogą do uzyskania awansu zawodowego nauczyciela. W darmowych webinarach znaleźć można informacje o tym, jak pracować z uczniami trudniejszymi, z ADHD czy autyzmem. Bez wątpienia każdemu nauczycielowi – temu świeżo upieczonemu czy z wieloletnim stażem – przyda się korzystanie z darmowych webinarów.

Podsumowanie

Dobry nauczyciel z pewnością posiada szeroką wiedzę z zakresu przedmiotu, jakiego naucza. Dobry nauczyciel nie spoczywa na laurach i nieustannie się dokształca. Dobry nauczyciel posiada kompetencje społeczne, niezbędne do pracy z uczniami. Dobry nauczyciel korzysta z różnych narzędzi, które pomagają mu być jeszcze lepszym. Takimi narzędziami są bez wątpienia darmowe webinary.