Systemy wspomagania handlowców

Praca przedstawicieli handlowych związani jest z nieustanną pogonią za wynikami, osiąganiem kolejnych targetów. Praca trudna,
obciążająca i wymagająca od osoby ją wykonującej dużego zaangażowania, zdolności perspektywicznego planowana i precyzyjnego
organizowania czasu swojej pracy. Przedstawiciele handlowi muszą osiągnąć jak najwyższą efektywność, aby sprostać oczekiwaniom
klientów. Zasadniczo, praca ta polega na przebywaniu w terenie. Handlowcy zdecydowaną część swoje pracy spędzają na
przemieszczaniu się, ciągle pokonując odległości pomiędzy kolejnymi klientami.


Technologia w służbie handlowca


Współczesna technologia sprawia, że laptop, tablet, a przede wszystkim smartfon, stały się nieodłącznymi narzędziami ich pracy.
Charakterystyka tej pracy sprawia, że są najwygodniejsze, gdyż umożliwiają wsparcie w dowolnym miejscu. To, że dzięki ich
zastosowaniu łączność z przełożonymi, klientami – zarówno telefoniczna, jak i mailowa jest ułatwiona, to jest rzeczą oczywistą. Coraz
liczniej pojawiające się aplikacje i oprogramowania sprawiają, że praca ta staje się bardziej efektywna. Przedstawiciele handlowi
otrzymują wsparcie o jakim jeszcze kilka lat temu nie mogliby marzyć. Odpowiednio skonfigurowane, pod potrzeby branżowe
przedstawiciela, aplikacje oferują dostęp do stanów magazynowych i obsługę ich w czasie rzeczywistym. Dostępne informacje
tworzone są w oparciu o zaimportowane dane wsadowe. Uzyskane w ten sposób bazy danych klientów pozwalają na bezpośredni i
szybki dostęp do kluczowych informacji, nie tylko teleadresowych, ale też informacji o specyfice działalności. Można określić też
niezbędne ramy czasowe, uwzględniające dojazd i powrót od klienta, jak też czas potrzebny na przeprowadzenie spotkania. System
podpowiadać też może czas pracy klienta i preferowane przez niego godziny spotkań. Dysponując takim narzędziem, przedstawiciele
handlowi, są w stanie bardziej precyzyjnie planować swoje spotkania. Narzędziem, które ułatwia to, jest coraz powszechniej
wykorzystywane geokodowanie. Dobrze zastosowane, pozwoli precyzyjnie umiejscowić klienta, co jest istotne podczas planowania
trasy. Przedstawiciele handlowi umawiając swoje spotkania w terenie są w stanie wybrać optymalną trasę, a także na bieżąco ją
modyfikować.

Nadzór na bieżąco


Narzędzia te są doskonałym ułatwieniem dla przedstawicieli regionalnych, gdyż dzięki nim otrzymują dokładne dane dotyczące
obciążenia danego terenu, a tym samym konkretnego handlowca. Przełożeni, dzięki rozbudowanej funkcjonalności współczesnych
programów wsparcia sprzedaży, zyskują możliwość precyzyjnego budowania struktury sprzedaży, oraz jej relokacji na określonym
terenie. Pracując on-line, zyskują dostęp do bieżącego wykonania planów, widzianych dzięki raportowaniu wyników przez
przedstawicieli terenowych. Dane z GPS, zestawione z przesłanymi raportami, dodatkowo pozwalają weryfikować uzyskiwane
informacje.


Analityka na każdym etapie


W wykorzystaniu elektronicznych narzędzi wsparcia pracy handlowca niezwykle ważna jest ich analityczna funkcjonalność. Poza
wizualizacją obszarów handlowych, wskazującą na ich większe lub mniejsze obciążenie, pozwalają również na zestawienie
poszczególnych obszarów z danymi sprzedażowymi. Obecnie dostępne narzędzia pozwalają na bardziej efektywną pracę samym
handlowcom, jak też osobom sprawującym funkcje kierownicze. Przesyłanie danych w czasie rzeczywistym przyśpiesza i ułatwia
procesy sprzedażowe, oraz optymalizuje zarządzanie klientami. Stanowią też one doskonałe narzędzia kontrolne i analityczne.