Dom Samotnej Matki – dlaczego warto skorzystać z pomocy?

dziecko

Nasz Dom Samotnej Matki w Łodzi powstał w 1991 roku i działa przy Fundacji Służby Rodzinie ,,Nadzieja”, by nieść pomoc kobietom spodziewającym się dziecka lub matkom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Stanowimy największy, a zarazem najnowocześniejszy taki ośrodek, w którym niesiona pomoc jest w pełni dostosowana do indywidualnej sytuacji zgłaszającej się do nas osoby. Jeśli chodzi o nasz Dom Samotnej Matki, zasady działania są proste – przyjmiemy z otwartymi ramionami każdą kobietę, bez względu na jej wiek czy wyznanie.

Dom Samotnej Matki – zasady funkcjonowania

Dotychczas z naszej pomocy skorzystało już 1234 matek oraz 2500 dzieci. Ze względu na to, że możemy zapewnić dobre warunki bytowe ograniczonej liczbie osób, przyjmujemy kobiety w ciąży oraz matki dzieci małoletnich, których ostatnie stałe zameldowanie miało miejsce na terenie województwa łódzkiego. W przypadku ośrodków innych niż Łódź konieczne będzie uzyskanie zgody ośrodka pomocy społecznej. Nie możemy przyjąć osoby, która jest czynnie uzależniona od alkoholu albo narkotyków, a także cierpiąca na choroby psychiczne. Wyjątek stanowi kobieta, która ukończyła odpowiednią terapię.

Dom Samotnej Matki – jak działa przyjmowanie do ośrodka?

Matka, która potrzebuje naszej pomocy, powinna złożyć formalny wniosek o skierowanie do naszego ośrodka wraz z – między innymi – zaświadczeniem lekarskim o braku zdrowotnych przeciwwskazań do zamieszkania w Domu Samotnej Matki, dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia oraz skrócony odpis aktu urodzenia dziecka. W dalszej kolejności zostanie przeprowadzony wywiad środowiskowy przez pracownika socjalnego. Decyzja o przyjęciu podejmowana jest przez Dyrektora Domu Samotnej Matki, a pobyt w nim trwa zazwyczaj do roku.

Dom Samotnej Matki, dom dziecka – zasady funkcjonowania

Zgłaszającym się do nas matkom i dzieciom udzielamy kompleksowej pomocy. Obejmuje ona nie tylko zapewnienie godnych warunków bytowych i schronienia. Udzielamy ponadto wsparcia w trudnej sytuacji kryzysowej, w której znajduje się dana osoba, poprzez zapewnienie opieki zdrowotnej oraz psychologicznej. Dajemy możliwość skorzystania ze szkoły rodzenia i szkoły matek, by móc przygotować się do świadomej roli, jaka czeka ciężarną.

Każda mama, która u nas zamieszka, ma wyznaczone cele do realizacji podczas pobytu w naszym Domu. Stanowią one Indywidualny Plan Usamodzielnienia, w ramach którego osoba przygotowuje się do samodzielnego życia. Takim celem może być na przykład regulacja sytuacji prawnych, takich jak uznanie ojcostwa czy przyznanie alimentów, ale również szeroko pojęty rozwój osobisty, w tym nabywanie umiejętności społecznych.

W przypadku naszego Domu Samotnej Matki, zasady działania w przypadku kwaterunku przedstawiają się następująco – każda mama lub kobieta ciężarna otrzymuje pojedynczy pokój, w którym znajduje się niezbędny sprzęt, a także pościel, bielizna oraz środki do higieny osobistej. Naszym mieszkankom zapewniamy prywatność, wsparcie oraz pomoc w obszarach, w których jej potrzebują.