Szkolenie z zakładowej kontroli produkcji

Przemysł produkcyjny znajduje się nie tylko pod reżimem sanitarnym, ale podlega również ścisłej kontroli mającej głównie na celu ewidencjonowanie wykorzystanych produktów. Innym zadaniem przeprowadzania zakładowej kontroli produkcji jest zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa poprzez sprawdzanie, czy stosują się oni do przepisów BHP, norm bezpieczeństwa i wytycznych odnośnie wyrobów. Na czym polega zakładowa kontrola produkcji, jak przebiega, i jak zdobyć wiedzę pozwalającą na efektywne jej przeprowadzanie?

Zakładowa kontrola produkcji – na czym polega, i czemu służy?

Ten obowiązkowy proces opiera się na wewnętrznej, organizowanej we własnym zakresie kontroli przedsiębiorstw produkcyjnych i przemysłowych, w celu nadzoru i sprawdzania przestrzegania procedur. System ZKP opiera się o procedury i wypracowane normy, których przestrzeganie jest gwarantem zachowania jakości produkowanych towarów. Służy również do tego, by w razie wątpliwości można było skontrolować jakość i powtarzalność produkcji, które docelowo powinny nie różnić się niczym od testów laboratoryjnych. W każdej firmie produkcyjnej obowiązkowo powinna być prowadzona zakładowa kontrola produkcji – wymagania odnośnie tego procesu zapisane są m.in. w ustawie z 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych. Można znaleźć tam informacje odnośnie procedur, prowadzenia dokumentacji oraz faktycznej kontroli prowadzonej na terenie zakładu. Są one jednak dość ogólne, i nie umożliwiają zdobycia faktycznej wiedzy i umiejętności do prowadzenia takich kontroli. Wyjściem z tej sytuacji jest skorzystanie z serii szkoleń ZKP, które kompleksowo przygotowują kursantów do prowadzenia rzetelnych kontroli i audytów produkcyjnych z zachowaniem wszystkich obowiązujących norm i przepisów. Istnieje bowiem szereg obowiązków, jakie należy spełnić, by odbyła się prawidłowa zakładowa kontrola produkcji – szkolenia są obowiązkowym elementem dla osób, które mają objąć funkcję nadzorczą w tej materii.

Czy ZKP dla każdej firmy jest taka sama?

Rodzaj przeprowadzanych kontroli może różnić się nie tylko technikami, ale również procedurami, w zależności od branży, w jakiej działa przedsiębiorstwo produkcyjne. Procedury, na jakich opiera się kontroler, niezbędne do wykazania zgodności wyrobu na odpowiednim etapie jego produkcji stanowią integralną częścią procesu, jakim jest zakładowa kontrola produkcji – wymagania odnośnie jakości oraz spełniania norm europejskich są określone bezpośrednio w dedykowanych ustawach prawnych. Specyfikacja zakładowej kontroli produkcji wymaga zatem rozległej merytorycznej wiedzy osoby za to odpowiedzialnej, a to zapewnić Ci mogą dedykowane szkolenia organizowane przez AGM Przedsiębiorstwo Konsultingowe. Jeżeli zamierzasz objąć funkcję kontrolera wewnętrznej zakładowej kontroli produkcji, takie rozwiązanie pozwoli Ci odpowiednio przygotować się do działania i efektywnej pracy.

Jakie umiejętności zdobędziesz dzięki dedykowanym kursom?

Tak odpowiedzialne zajęcie, jakim niewątpliwie jest zakładowa kontrola produkcji, wymagania musi mieć bardzo wysokie. Odpowiednie przygotowanie pracowników odpowiedzialnych za sprawdzanie procedur, kontrolę jakości produkowanych towarów, a przede wszystkim weryfikacja wprowadzonych procedur pod kątem ich przestrzegania wymaga określonych umiejętności i dogłębnej znajomości tematu. Dedykowane szkolenia z zakresu ZKP organizowane przez AGM Przedsiębiorstwo Konsultingowe przewidują 4 tygodniowy kurs online w ramach którego uczestnicy poznają wszystkie najważniejsze zagadnienia dotyczące tego tematu, zyskując jednocześnie liczne szanse na bieżące weryfikowanie zdobywanej wiedzy. W ramach uczestnictwa kursanci otrzymują również przydatne materiały i wzory dokumentów, jakimi będą musieli posługiwać się na co dzień, pełniąc funkcję kontrolera. Jeżeli przygotowujesz się do objęcia takiego stanowiska, jednocześnie zależy Ci na zdobyciu rzetelnej wiedzy i przygotowania, taki kurs jest zdecydowanie dla Ciebie!