Jak generować leady 5 wskazówek?

Generowanie leadów to niezwykle skuteczne narzędzie marketingowe. Pozwala na tworzenie list potencjalnych klientów, użytkowników wstępnie zainteresowanych oferowanymi produktami lub usługami. Generowanie leadów i ich właściwe wykorzystanie pozwala w sposób znaczący zwiększyć sprzedaż. Ważne jest jednak, aby leady pozyskiwane były w sposób skuteczny. Jak zatem robić to właściwie?

Określenie grupy docelowej

Pozyskiwanie leadów zacząć należy przede wszystkim od właściwego zbadania swojej grupy docelowej. Nie da się bowiem prowadzić skutecznych działań marketingowych bez poznania swoich klientów. Niestety wiele firm pomija te etap lub podchodzi do niego z niewystarczającą uwagą. Efektem jest mała, wręcz mierna ilość pozyskanych leadów lub ich jakość pozostawia wiele do życzenia. Brak poznania grupy docelowej prowadzi do stworzenia niewłaściwego komunikatu marketingowego. Tymczasem im lepiej pozna się swojego klienta, tym bardziej trafiony przekaz marketingowy i sprzedażowy można dla niego przygotować.

Pomiar wyników i testowanie

Uruchomienie kampanii mającej na celu generowanie leadów sprzedażowych to dopiero początek. Aby taka kampania przynosiła odpowiednie efekty konieczne jest stałe mierzenie jej wyników. Jeśli bowiem efekty kampanii nie będą mierzone to niemożliwa będzie odpowiedź na pytanie czy realizowana właśnie kampania jest skuteczna i czy przynosi oczekiwane efekty. Stałe mierzenie wyników kampanii pozwala także na szybką reakcję i wprowadzenie potrzebnych zmian. Jeśli okaże się, że kampania nie przynosi oczekiwanych efektów, można niemal od razu zareagować i wprowadzić zmiany, które poprawią jej efektywność. Dlatego równie ważne jest testowanie różnych wariantów kampanii. Dobrym rozwiązaniem jest choćby przeprowadzanie testów A/B. Polegają one na publikacji dwóch lub kilku wersji landing page i analizowanie, która z wersji przynosi najlepsze efekty. Następnie wszelkie działania promocyjne można skierować na najefektywniejszy landing page.

Różnicowanie działań promocyjnych

Można stworzyć najlepszy landing page służący do generowania leadów B2B lub B2C, ale nie będzie on spełniał swojego zadania jeśli użytkownicy nie będą na stronę trafiać. Dlatego dla każdego landing page konieczne jest przeprowadzenie kampanii promocyjnej. Ważne jest jednak, aby do tego celu wykorzystywać różne narzędzia i różne kanały komunikacji. Możliwości jest tu wiele. Landing page może być pozycjonowany w organicznych wynikach wyszukiwania, może być promowany za pomocą kampanii linków sponsorowanych, a także w wielu mediach społecznościowych. Nie można zapomnieć o e-mail marketingu. Ograniczenie się jedynie do jednego kanału komunikacji znacznie zawęzi dodarcie do grupy docelowej. Oczywiście narzędzia marketingowe i przekaz marketingowy musi być dostosowany do grupy docelowej o czym wcześniej była już mowa.

Spójna komunikacja na każdym etapie pozyskiwania leadów

Odpowiadając na pytanie jak generować leady nie można zapomnieć o zachowaniu spójnej komunikacji na każdym etapie kampanii. Proces sprzedażowy składa się zawsze z kilku etapów. Od wejścia na landing page i wypełnienie przez użytkownika formularza po finalizację transakcji. Niezwykle ważne jest, aby na każdym z tych etapów zachować spójność komunikacji. Często bywa jednak zupełnie inaczej. Zdarzają się sytuacje kiedy to dział marketingu przygotowuje i realizuje zupełnie innych przekaz niż robić to dział sprzedaży. Dla klient jest to pewien chaos, który może doprowadzić do tego, że klient zrezygnuje z zakupu.

Stosowanie nowoczesnych narzędzi

W procesie generowania leadów ważne jest, aby korzystać z nowoczesnych i sprawdzonych narzędzi. Jedną z kluczowych kwestii jest wykorzystanie w tym celu narzędzi, które pozwolą na zautomatyzowanie tego procesu. Bez tego trudno jest mówić o skutecznym pozyskiwaniu leadów, a tym bardziej o ich efektywnej analizie i wykorzystaniu. Dlatego dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z usługi, jaką jest generowanie leadów przez HotLead.pl. Pozwoli to na wykorzystanie nowoczesnych narzędzi i rozwiązań, które w sposób bezpośrednio wpływać będą na wzrost efektywności w pozyskiwaniu leadów.